Δύναμη Ζωής: Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του Covid 19

Τις δικές απόψεις και προτάσεις έχει καταθέσει η Δύναμη Ζωής, στο περιφερειακό συμβούλιο, στο ζήτημα του Covid19 . Οι προτάσεις ήταν έγκαιρα κατατεθειμένες, σύμφωνα με όσα υποστηρείζει η Δύναμη Ζωής.


Αναλυτικά

1- “Περιφερειακό Κέντρο Δειγματοληψιών“. Για μοριακά τεστ με πρόσληψη, και μάλιστα ανά Περιφερειακή Ενότητα, του απαραίτητου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών), για υπηρεσίες ακόμα και κατ οίκον. Με επεξεργασία των δειγμάτων βάσει προγραμματικών συμβάσεων με την Ιατρική Σχολή και τα δημόσια εργαστήρια που διαθέτουν ανάλογες υποδομές.

2- Κατεπείγουσα διαδικασία ενίσχυσης, με τη πρόσληψη του αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών. ψυχολόγων, εποπτών υγείας), για Συμβουλευτική, Ψυχολογική και Κοινωνική υποστήριξη, ευπαθών ατόμων και ομάδων.

3- Προσλήψεις του αναγκαίου αριθμού εποπτών Λαϊκών Αγορών για κάλυψη όλων των Λαϊκών Αγορών της Αττικής.

4- Ενίσχυση των ευάλωτων Κοινωνικών ομάδων με τη συνέχιση των προγραμμάτων που είχαν ενεργοποιηθεί από τη διακυβέρνηση της “Δύναμης Ζωής”, όπως “Ρεύμα για όλους”, “Κουπόνια Λαϊκών Αγορών” κλπ, 5- Μετά τη χαλάρωση και το τέλος της περιπέτειας, προγραμματισμός πολιτιστικών δράσεων επανένταξης και ενίσχυση σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, του Κοινωνικού τουρισμού.

ΥΓ 1- Βάση των ισχυόντων αλλά και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όλες οι προηγούμενες δράσεις μπορούσαν να γίνουν, 2- Οι πάρα πάνω κοστολογημένες και απολύτως υλοποιήσιμες δράσεις , που αφορούσαν συνολικά 500 άμεσες προσλήψεις αλλά και οι λοιπές πρωτοβουλίες, θα καλύπτονταν στο σύνολό τους, από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.

3- Από αυτά σχεδόν τίποτα δεν υιοθετήθηκε.

Be the first to comment

Απάντηση