Εκτακτή Γενική Συνέλευση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σταμάτας (15/9)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Αμπελουργικού Ελαιοκομικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Σταμάτας στη 2η έκτακτη συνέλευση του 2017 στις 15.9.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο κτίριο της δημοτικής κοινότητας Σταμάτας. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 22.9.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο ίδιο τόπο
με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:1ο θέμα: Επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών και η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
2ο θέμα: Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2016
3Ο θέμα: Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
4ο θέμα: Ορισμός ελεγκτών λογιστών του άρθρου 21 του ν.4384 για την οικονομική χρήση του επόμενου έτους και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
5ο θέμα: Ενημέρωση για τα τρέχοντα έξοδα και λήψη απόφασης ως προς την πληρωμή τους
6ο θέμα Μεταβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ψήφισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού σύμφωνα με το άρθ.18 παρ.3 του καταστατικού μας.
Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κόκκαλης

Απάντηση

Verified by MonsterInsights