Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, με την μορφή τηλεδιάσκεψης και την “παρουσια¨ και των 41 συμοβούλων, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου.

Η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει 25 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι θα προηγηθούν δοκιμαστικές συνδέσεις.

Αναλυτικά τα θεματα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 1o: Τοποθέτηση εναέριου υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ.

ΘΕΜΑ 2o: Συζήτηση-ενημέρωση για τη λήψη ή μη απόφασης που αφορούν υποθέσεις αιτήματα Δημοτών μας σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 3o: Συζήτηση και λήψης απόφασης για την επικαιροποίηση των 2/2019, 3/2019, 4/2019 και 6/2019 Αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας μετά από αίτημα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 4ο: Διαβίβαση της αριθ. 11/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ροδόπολης για μεταφορά της λαϊκής αγοράς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών έτους 2019 για το Δ΄ τρίμηνο.

ΘΕΜΑ 6ο: 2η ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Γραφείου Αποθήκης του Δήμου Διονύσου για το έτος 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη». (αρ.πρωτ. 8605/3-4-20)

ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ME142122, ME59570 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».

ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ KHI3182 ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- Ι ΤΣΟΤΡΑΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ7256, ΜΕ105787, ΜΕ112534, ΚΗΗ5526, ΜΕ59569, ΚΗΟ6056, ΚΗΗ5529, ΜΕ131156, ΚΗΗ5524, ΚΗΗ6169, ΚΗΙ6566, ΚΗΙ3072, ΚΗΗ6438, ΚΗΗ6440, ΜΕ99920, ΚΗΗ2219, ΚΗΟ6199, ΜΕ59569, ΜΕ112534, ΚΗΗ2219, ΚΗΟ6056, ΚΗΗ6438, ΚΗΟ6199, ΚΗΗ6440, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 12ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ (αρ.πρωτ.8991/13-4-20)

ΘΕΜΑ 13ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ. (αρ.πρωτ.9118/14-4-20)

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη». ( αρ.πρωτ. 9408/22-4-20)

ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ7262, ΚΗΙ3034, ΚΗΙ7292, ΚΗΗ6415,ΚΗΙ3176, ΚΗΙ3145, ΚΗΗ5529, ΚΗΙ3174, ΚΗΗ2323, ΚΗΙ7313, ΚΗΙ2219, ΚΗΙ6566, ΚΗΟ6058, ΜΕ107323 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

ΘΕΜΑ 17ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ THN ΕΠΙΣΚΕΥH ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ . KHI3034, ME88139, ME59570, KHI3072, ME56384, KHH5524, KHH2336, KHH6169, KHH6440, ME99920, ME67452, KHH2309, ME84682, ME131160, ME142158, KHO6029, KHH2337, KHH5526, KHH5529, KHO6199 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή παραχώρησης οχήματος (TOYOTA AYGO) από την εταιρεία Ι. ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΒΕΕ.

ΘΕΜΑ 19ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 626/11-9-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 20ό: Καταστροφή Άχρηστων Αντικειμένων στο Χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου.

TMHMA ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 21ο: Α΄ Κατανομή 2020 για λειτουργικές Δαπάνες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου συνολικού ποσού 74.068,73 € (αριθ.πρωτ. 3627/7-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών -Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Διονύσου).

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του τελικού κειμένου του Καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας για τον Πολιτισμό, Παιδεία και Περιβάλλον Ο.Τ.Α., στην οποία συμμετέχει ο Δήμος με την υπ’ αριθμ. 438/2019 ΑΔΣ

TMHMA ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο: Εξέταση αιτήματος παραχώρησης χρήσης οικογενειακού τάφου Νο 106 στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Διονύσου.

ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση της 158/2016 Απόφασης Δ.Σ.

Be the first to comment

Απάντηση