Ολες οι αλλαγές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για τις Μεταφορές παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου, για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
Οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. δεν είναι μέσο είσπραξης προστίμων.
1. Η προσπάθεια της πολιτείας μαζί με τους πολίτες για την οικοδόμηση ενός νέου κώδικα κοινωνικής συμπεριφοράς και αξιών.
2. Η συνειδητοποίηση απ’ όλους μας ότι μία κακή συνήθεια μπορεί να κοστίσει τη ζωή ή την ακεραιότητα του συνανθρώπου μας ή τη δική μας.
3. Ο σεβασμός στην προσβασιμότητα των συμπολιτών μας με αναπηρία.
4. Η ομαδοποίηση και η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ώστε να είναι κατανοητές και εφαρμόσιμες από όλους.
5. Η καλλιέργεια οδικής παιδείας και ευσυνειδησίας
Η επιβολή προστίμων αποκτά με τον νέο Κ.Ο.Κ. άλλο εννοιολογικό περιεχόμενο και αποδεσμεύεται από τον μέχρι σήμερα εισπρακτικό χαρακτήρα.
• Το πρόστιμο δεν είναι αυτοσκοπός. Προτεραιότητα η πρόληψη και η καλλιέργεια οδικής παιδείας και ευσυνειδησίας.
• Στόχος «τα μηδενικά έσοδα από πρόστιμα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
• Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας μεταξύ επικινδυνότητας της παράβασης και επιπτώσεων αυτής στην οδική ασφάλεια
• Διαβάθμιση των παραβάσεων ανάλογα την επικινδυνότητά τους σε:
1. Χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1)
2. Μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2)
3. Υψηλής επικινδυνότητας (Ε3)
• Περαιτέρω και ανεξάρτητα της κατηγορίας επικινδυνότητας, οι ανωτέρω παραβάσεις δύνανται να κατατάσσονται και στις κάτωθι κατηγορίες :
1. Πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων (Σ1).
2. Αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ2).

Απευθείας αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες στις περιπτώσεις:
• Χρήσης κινητού τηλεφώνου χωρίς την χρήση ακουστικών ή χωρίς την τοποθέτηση κινητού σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση.
• Παρεμπόδισης ραμπών διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή στάθμευσης σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.
• Χρήσης της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

Απευθείας αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες στις περιπτώσεις:
• που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους
• που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών
• ρίψης αντικειμένων ή ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το τσιγάρο.

Απευθείας αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 30 ημέρες σε οδηγούς βαρέων οχημάτων οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή την χρησιμοποιούν για προσπέραση.
• Σε περίπτωση υποτροπής το δίπλωμα αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επανέκδοση αυτού.
• Καταχώρηση των αφαιρούμενων πινακίδων σε μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Δυνατότητα αύξησης ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους από «130» σε «150» χιλιόμετρα την ώρα μετά από μελέτη, έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
• Σήμανση οδών με πινακίδες για τα ποδήλατα
• Οριζόντια σήμανση οδών: κατά μήκος διαγραμμίσεις, κατά πλάτος διαγραμμίσεις, ειδικές διαγραμμίσεις
• Φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες

Οριζόντια μείωση 40% όλα τα πρόστιμα με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, την πινακίδα Ρ2 και τον ερυθρό σηματοδότη, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων.
ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ
• Θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας στα 55 έτη για οδηγούς λεωφορείων στο πλαίσιο του έργου μεταφοράς μαθητών.
• Το όριο επιτρέπεται να παραταθεί μέχρι το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος εφόσον ανά πενταετία προηγηθούν ιατρικές εξετάσεις και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 75 ετών, υποχρεούνται σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν. Η ανανέωση διαρκεί για 5 έτη και μετά επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

Απάντηση

Verified by MonsterInsights