Στα σχολεία τα βιβλία λέει το υπουργείο, τα όποια βρίσκονται από τον …Μάιο !

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και η Υφυπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία διανομής σχολικών βιβλίων ολοκληρώθηκε.

Η δήλωση είναι αληθινή με μια μεγάλη διαφορά. Τα βιβλία βρίσκονται στα σχολεία πριν την λήξη της προηγούμενη σχολικής χρονιάς. Ορισμένα σχολεία, τα έχουν ΗΔΗ μοιράσει στους μαθητές.

Σε οτι αφορά τις προσλήψεις αναπληρωτών θα διενεργηθούν βάσει των τελευταίων – εγκεκριμένων από το ΑΣΕΠ – πινάκων κατάταξης, ήτοι των πινάκων διδακτικού έτους 2018-2019, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του ν. 4589/2019.

Με δεδομένο ότι οι πίνακες αυτοί έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου νομιμότητας, και ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση από το ΑΣΕΠ νέων πινάκων κατάταξης του ν. 4589/2019, η ισχύς των εγκεκριμένων πινάκων θα παραταθεί, με σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας.

Με στόχο την απρόσκοπτη έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Επικράτειας, η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων έχει προγραμματιστεί ως εξής: ▪ Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης παράτασης ισχύος των εγκεκριμένων πινάκων 2018-2019 (24/8).
▪ Έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτιμήσεων (μέχρι 28/8).
▪ Υποβολή περιοχών προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ και για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (28/8 – 2/9).
▪ Καταληκτική ημερομηνία καταγραφής λειτουργικών κενών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΟΠΣΥΔ (3/9).
▪ Διενέργεια προσλήψεων Αναπληρωτών (5/9 – 6/9).»

Be the first to comment

Απάντηση