Συνάντηση του προεδρείου του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Διονύσου, με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου

Το Προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Διονύσου, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γιώργο Πετρουλάκη. Στην συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους- άδειες, κλήσεις σε απολογία, ΕΔΕ, επιδόματα, άσκηση ψυχολογικής πίεσης.
Η ανακοίνωση:
Την Παρασκευή 01.12.17 και ώρα 10:00 πμ σε προγραμματισμένο ραντεβού, με τον Γ.Γ του Δήμου μας, τον Γ.Γ της ΠΟΕ ΟΤΑ, τον Πρόεδρο, τον Γ.Γ, και την Αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, αναπτύξαμε όλα τα θέματα όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, και την απαίτηση μας για την άμεση και δίκαιη λύση τους!
Τα θέματα είναι τα εξής:
-Όλες οι κλήσεις σε απολογία όπως και οποιοδήποτε ποινές, όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, να παύσουν οριστικά, και να δοθούν τα όποια χρήματα έχουν κοπεί.
-Άμεση απομάκρυνση από τα καθήκοντά τους όσων συμμετείχαν στην διαδικασία των 70 και πλέον κλήσεων σε απολογίας, και 2 ΕΔΕ.
– ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ , ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 24ΩΡΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ .
-Άμεσα την χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος, σε όσους εντάχθηκαν βάσει των ειδικοτήτων τους, με το πολυνομοσχέδιο, καθαρ/ριες εσωτερικού χώρου, νοσηλευτές-τριες, κ.τ.λ. Επίσης γίνανε όλες οι ενέργειες, και ερωτήματα, και στις αρμόδιες υπηρεσίες για το βοηθητικό προσωπικό στο Βοήθεια στο Σπίτι. Για να καταβληθεί σε όλους, με αναδρομική ισχύ από τον Αύγουστο!
-Άμεσα την κατάταξη όσων εκρεμεί ΦΕΚ, και μισθολογικών κλιμακίων.
-Την οριστική παύση οποιασδήποτε μορφής ψυχολογική πίεση.
-Την άμεση τροποποίηση του ΟΕΥ για την βελτίωση και των εργασιακών συνθηκών.
-Να παίρνονται όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζεται για την ασφαλή και ήρεμη εργασία όλων μας, σε όλους τους τομείς εργασίας.
-Διαφανής διαδικασία, κρίσεις προϊσταμένων και διευθυντών.
-Την άμεση πληρωμή όλων των δικαστικών αποφάσεων.
-Την σωστή έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του ΔΣ, και όλων των συναδέλφων για όλα τα θέματα όπου μας ενδιαφέρουν.
-Την διόρθωση των ειδικοτήτων σε συναδέλφους, με εκ νέου ΦΕΚ στις περιπτώσεις όπου π.χ. η δικαστική απόφαση αναφέρεται σε οδηγό λεωφορείου, ενώ το ΦΕΚ όπου βγήκε με λανθασμένα στοιχεία της υπηρεσίας του Δήμου διατυπώθηκε λανθασμένα σκέτο Οδηγός.
-Επισημάναμε – Τονίσαμε την ανάγκη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, τόσο σε εργατοτεχνικό, αλλά και διοικητικό προσωπικό.
-Το αναφαίρετο δικαίωμα της άδειας να μην δίδεται σε μορφή δώρου.
Όσοι εργαζόμενοι εντάσσονται στο 24ωρο δικαιούνται 10 μέρες καλοκαιρινή άδεια, όποτε επιθυμούν.! Οι υπόλοιποι 15.
Επίσης τέλος του χρόνου το υπόλοιπο της αδείας πρέπει να δίδεται . !
Αν η υπηρεσία αδυνατεί να τις δώσει, και αυτό γίνεται κατ’ εξακολούθηση, κάτι δεν κάνει καλά… και πρέπει να αναζητηθούν πέραν των άλλων, και για αυτό ευθύνες.
*Για αυτό καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να καταθέτουν στο πρωτόκολλο το αίτημα τους και η υπηρεσία να απαντήσει εγγράφως.
Διαβεβαιώνουμε την κάθε μία-έναν ξεχωριστά, πως όλα τα θέματα που μάς απασχολούν, είναι στην πρώτη γραμμή μέχρι την λύση τους, και την δικαίωσή μας. !!!

Απάντηση

Verified by MonsterInsights