Συνεδριάζει η ΕΣΤΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ», θα συνεδριάσει, την Τρίτη(31/10) στις 16.00, στα γραφεία του ΝΠ στην θα γίνει στα Γραφεία, στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28, στον Άγιο Στέφανο.  Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής :

 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων –
Δαπανών έτους 2017 για το Γ’ τρίμηνο
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή για έγκριση του «Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018» του
ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ»
ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας της ετήσιας συντήρησης των καυστήρων των
Παραρτημάτων του ΝΠ.
ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση της ετήσιας συντήρησης-
αναγόμωσης πυροσβεστήρων για τα ΚΑΠΗ και τα Παρ/ματα των Παιδικών Σταθμών του
ΝΠ .
ΘΕΜΑ 5ο: ΄Εγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών για την ανάθεση των εργασιών του ελέγχου του ισολογισμού
χρήσης του ΝΠ για το έτος 2016 ( από 01-01-2016 έως 31-12-2016 ) σε ορκωτό
λογιστή.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για απευθείας ανάθεση της
προμήθειας ντουλαπιών και πάγκων και τοποθέτησής τους στον Βρεφονηπιακό Σταθμό
Διονύσου Δωρεά “Πάρι και Μαρία Κουκουτσέα” και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
την παραπάνω προμήθεια.
ΘΕΜΑ 7 ο: Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την
απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικών ειδών για τις ανάγκες των
Παραρτημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠ .
ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης ,διάθεσης πίστωσης και έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και εποπτικού
υλικού για τα Παραρτήματα των Παιδικών Σταθμών του ΝΠ .
ΘΕΜΑ 9ο: «’Εγκριση δαπάνης , διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τον επανέλεγχο, την
ανανέωση της καταχώρησης και χορήγηση νέων πιστοποιητικών του ανελκυστήρα του Βρεφονηπιακού Σταθμού
Δροσιάς Β’ Παράρτημα και του Βρεφονηπιακού Σταθμού ‘Ανοιξης»
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για απευθείας ανάθεση της
υπηρεσίας επισκευής επαγγελματικών συσκευών: 1. πλυντήριο πιάτων και ηλεκτρική
κουζίνα του Βρεφονηπιακού Σταθμού Διονύσου και 2. ηλεκτρική κουζίνα του Α’ Παιδικου
Σταθμού Αγ. Στεφάνου και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παραπάνω υπηρεσία.
ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για απευθείας ανάθεση της
υπηρεσίας επισκευής του κλιματιστικού συστήματος του Βρεφονηπιακού Σταθμού
Κρυονερίου
ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για απευθείας ανάθεση της
υπηρεσίας επισκευής του συστήματος ρολού εισόδου με αντικατάσταση του μοτέρ και
των κουφωμάτων του Βρεφονηπιακού Σταθμού Διονύσου και έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών για την παραπάνω υπηρεσία.
ΘΕΜΑ 13 ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια φρέσκου
παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζομένους του ΝΠΔΔ
Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου “Η ΕΣΤΙΑ'”
προϋπολογισμού 8.108,88€ με Φ.Π.Α., έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την
παραπάνω προμήθεια .
ΘΕΜΑ 14 ο : Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση προμήθειας μονωτικών υλικών για τις
ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Διονύσου Δωρεά “Πάρι και Μαρίας Κουκουτσέα”
ΘΕΜΑ 15 ο: Αίτηση γονέα για απαλλαγή καταβολής οικονομικής εισφοράς

ΘΕΜΑ 16 ο: Πρακτική άσκηση σπουδαστριών του ΔΙΕΚ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Απάντηση

Verified by MonsterInsights