Συνεδριάζει την Τρίτη, το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Τρίτη(14/11) στις 18:30, στο  πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο:

Αποδοχή παραιτήσεων και αντικαταστάσεις μελών του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο:

 

«Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και της Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε βάρδιες) του Δήμου Διονύσου για το έτος 2018».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης καθώς και Ενημέρωσης & Αναβάθμισης Λογισμικού εξοπλισμού».

ΘΕΜΑ 4ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους».

ΘΕΜΑ 5ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» ( αρ.πρωτ.36241/7-11-2017).

ΘΕΜΑ 6ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΗ5525» ΟΧΗΜΑΤΟΣ(αρ.πρωτ.36714/9-11-17).

ΘΕΜΑ 7ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗH6153» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 8ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗH6438» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 9ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΙ3145» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 10ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗI6566» ΟΧΗΜΑΤΟΣ (αρ.πρωτ.36697/9-11-17).

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΟ6056» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 12ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΜΕ104809» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 13ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΜΕ105787» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 14ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗI6566» ΟΧΗΜΑΤΟΣ(αρ.πρωτ.36710/9-11-17).

ΘΕΜΑ 15ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗH5525» ΟΧΗΜΑΤΟΣ(αρ.πρωτ.36690/9-11-17)..

ΘΕΜΑ 16ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13901/22.05.2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΘΕΜΑ 17ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΙ3058» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 18ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΙ9647» ΟΧΗΜΑΤΟΣ(αρ.πρωτ.36684/9-11-17).

ΘΕΜΑ 19ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗI6566» ΟΧΗΜΑΤΟΣ(αρ.πρωτ.36688/9-11-17).

ΘΕΜΑ 20ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗI7287» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 21ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΗ5529» ΟΧΗΜΑΤΟΣ. (αρ.πρωτ.36686/9-11-17).

ΘΕΜΑ 22ο:

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΙ9647» ΟΧΗΜΑΤΟΣ(αρ.πρωτ.36683/9-11-17).

ΘΕΜΑ 23ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ «RAVO».

ΘΕΜΑ 24ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΗ5525» ΟΧΗΜΑΤΟΣ(αρ.πρωτ.36693/9-11-17).

ΘΕΜΑ 25ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΗ5526» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 26ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΙ3145» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 27ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. «ΚΗΗ6418» ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 28ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» (αρ.πρωτ. 36721/9-11-2017).

ΘΕΜΑ 29ο:

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας KONICA MINOLTA».

ΘΕΜΑ 30ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου ».

ΘΕΜΑ 31ο:

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκατάσταση της βλάβης της Κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου ».

ΘΕΜΑ 32ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

ΘΕΜΑ 33ο: «Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Χρωμάτων για την ομάδα Δ Σιδηρικά».

ΘΕΜΑ 34ο: «Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Χρωμάτων για την ομάδα Γ Ξυλεία».

ΘΕΜΑ 35ο:

«Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την Προμήθεια Υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκενώσεων Βόθρων, Απεντομώση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία , Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων (Ομάδα 2 Εκκενώσεις Βόθρων)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 36ο:

«Τροποποίηση-αναμόρφωση τελών Ύδρευσης Δήμου Διονύσου» ΘΕΜΑ 37ο: « Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ 38ο:

Ένσταση της εταιρείας «Troufa Υπηρεσίες Εστίασης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» κατά πράξης βεβαίωσης παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 39ο:

Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης Ημερίδας με το Αθλητικό Σωματείο Καλαθοσφαίρισης Άνοιξης – ABC με θέμα “Παιδικός Ομαδικός Αθλητισμός”.

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης επιμορφωτικών διαλέξεων με το ΓΕΛ Κρυονερίου». ΘΕΜΑ 41ο: «Μουσικές συναυλίες της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 42ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *