Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο: «Επιμένουμε στην αποκέντρωση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία»

Το ζήτημα της  κατάρτισης ενιαίου ψηφοδελτίου για τα Τοπικά Συμβούλια, καλά κρατεί στο δημοτικά προεκλογικά δρόμενα του Δήμου Διονύσου.  Η παράταξη Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο, που συμμετείχε στη συνάντηση για τον σκοπό της κατάρτισης του, τοποθετείται με ανακοίνωση της. 

Δελτίου τύπου

Στις 3 Απριλίου 2019, ο υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης συμμετείχε σε διαπαραταξιακή συνάντηση, με θέμα τη διερεύνηση της κοινής καθόδου στις εκλογές για τα Τοπικά Συμβούλια. Στη διάρκειά της, ο επικεφαλής της «Δύναμης Ευθύνης» παρουσίασε το σκεπτικό της πρότασης της παράταξής μας, που έχει ως εξής:
1. Το πρώτο και βασικότερο κριτήριο για να συνεργαστούμε με κάποιον είναι το αν συμφωνεί με την αποκεντρωμένη λογική στη λειτουργία του Δήμου και αν δέχεται μια ευρεία γκάμα αρμοδιοτήτων να περάσει στη δικαιοδοσία των Τοπικών Συμβουλίων. Όποιοι συμφωνούν, δεσμεύονται ότι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα εκχωρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στα Τοπικά. Αν όχι, δεν μπορούμε να συνεργήσουμε σε μια νέα τετραετία συγκεντρωτισμού.
2. Εφόσον προχωρήσουμε, το επόμενο που εξετάζουμε είναι η προγραμματική συμφωνία, δηλαδή τι θα επιδιώξουμε να γίνει την επόμενη τετραετία σε μια συγκεκριμένη κοινότητα.
3. Όσοι διαπιστώσουμε ότι έχουμε σημαντικό κοινό έδαφος επί του προγράμματος, μπορούμε να δούμε τα πρόσωπα, που θα ανταποκριθούν καλύτερα στους κοινούς μας στόχους.
Όπως αναφέρεται στα πρακτικά, κάποιες παρατάξεις υποστήριξαν ότι «δεν μπορεί να υπάρξει λεπτομερής καταγραφή των αρμοδιοτήτων (προς αποκέντρωση), γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να προδικάσει οποιοσδήποτε την άποψη των δημοτικών συμβούλων που θα εκλεγούν, ούτε να δεσμεύσει το σώμα από τώρα για την λήψη συγκεκριμένης απόφασης».
Επίσης, ότι η κοινή κάθοδος έχει στόχο «οι δημότες να εκλέξουν τους καλύτερους (κατά την άποψή τους) ανεξάρτητα από ποια παράταξη προέρχονται και όχι στην κατάρτιση κοινού προγράμματος». Και για τα κοινά ψηφοδέλτια να «προταθούν δύο άτομα από κάθε παράταξη και ένα τρίτο άτομο από τις δύο μεγαλύτερες παρατάξεις, εναλλακτικά ανά περιοχή».
Τέλος, οι ίδιες πλευρές υποστήριξαν ότι «οι υπάρχουσες κινήσεις “ανεξάρτητων” ψηφοδελτίων σε κάποιες περιοχές δεν αποτελούν εμπόδιο (αν υπάρξει ευρύτερη συμφωνία) και θα αξιοποιηθούν με διάλογο και διαβούλευση».
Είναι σαφές ότι η Δύναμη Ευθύνης δεν συμφωνεί και δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει την προσπάθεια επιβολής δήθεν «ανεξάρτητων» ψηφοδελτίων, χωρίς πλαίσιο αρχών, χωρίς προγραμματικούς στόχους και με μόνο στόχο το εκ των προτέρων μοίρασμα των θέσεων των τοπικών συμβούλων.
Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να προσέλθει σε νέα παρόμοια συνάντηση. Αντιθέτως, θα επιμείνει στη συγκρότηση τοπικών ψηφοδελτίων με στόχους την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, τη διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία και την τήρηση της δεοντολογίας.
Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο
Λ. Μαραθώνος 79, Άνοιξη
τηλ.6948460201

Be the first to comment

Απάντηση