Κάλεσμα για την Αγιογράφηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Οι εργασίες για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ολοκληρώνονται και απομένει η Αγιογράφηση του.  Μέσω της ιστοσελίδας του ναού, καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να συνεισφέρουν στην Αγιογράφηση.

Η ανακοίνωση 

Πα­ρα­κα­λοῦν­ται ὅ­σοι ἐκ τῶν ἐ­νο­ρι­τῶν καὶ κα­τοί­κων τῆς εὐ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χῆς ἐν­δι­α­φέ­ρον­ται νὰ συμ­με­τά­σχουν στὴν Ἁ­γι­ο­γρά­φη­ση τοῦ νέ­ου Να­οῦ (κα­θὼς τὰ ἔρ­γα κα­τα­σκευ­ῆς ὁ­λο­κλη­ρώ­νον­ται), νὰ ἐ­πι­κοι­νω­νή­σουν ἄ­με­σα μὲ τὸν προ­ϊ­στά­με­νο τοῦ Να­οῦ π. Χρυ­σο­βα­λάν­τη, στὸ τη­λέ­φω­νο 210 8141919, δι­ό­τι ἤ­δη κα­ταρ­τί­ζε­ται ὁ κα­τά­λο­γος τῶν δω­ρη­τῶν καὶ πλη­σι­ά­ζει με­τὰ καὶ τὴν σχε­τι­κὴ ἔγ­κρι­ση τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου, ἡ ἔ­ναρ­ξη τῶν ἐρ­γα­σι­ῶν Ἁ­γι­ο­γρα­φή­σε­ως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *