Με 29 θέματα, στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης

Με 29 θέματα, στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης (24/4), στις 18:30.  Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο: Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» για το έτος 2018.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Θέμα 2ο: Αδυναμία εκτέλεσης του καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων και υαλοπινάκων τους με ίδια μέσα και έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) για την ανάθεση της καθαριότητάς τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 3ο: Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Βούλγαρη Ευαγγελίας.
ΘΕΜΑ 4ο: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και εμβολίων.
ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».
ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».
ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων ».
ΘΕΜΑ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος».
ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος για «Έλεγχο και εντοπισμό αφανών διαρροών δικτύου ύδρευσης».
ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX».
ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Υπηρεσίες Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου”.
ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13901/22.05.2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή σε ποσοστό 50% των οφειλών της εταιρείας ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. & διακανονισμός του υπολοίπου, βάσει της υπ’ αριθμ. 8/16/1/2017 Απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Παροχής Εργασίας Διαμόρφωσης – Ανάπλασης – Εξωραϊσμού Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας Έτους 2018.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν σε Λειτουργικές Ανάγκες Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών για τα Κοιμητήρια του Δήμου.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Ειδών – Εξοπλισμού και Υπηρεσιών που αφορούν Λειτουργικές Ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης Η-Μ (Ηλεκτρο – Μηχανολογικού) Εξοπλισμού του Δήμου.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υλικών που αφορούν σε Εξοπλισμό Κτιρίων και Κοινοχρήστων χώρων.
ΘΕΜΑ 20ό: Λήψη Απόφασης περί Αποδοχής Χρηματοδότησης Ύψους 145.000€ του Προγράμματος ‘’Φιλόδημος ΙΙ’’ στον άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/και Συνοδευτικού Εξοπλισμού» και Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Μηχανημάτων Έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Κλαδέματος – Κοπής Υψηλών – Επικίνδυνων Δένδρων Έτους 2018.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Θρυμματισμένων Κλαδιών Έτους 2018.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων Έτους 2018.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας (Εργασίας) Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων των 7 Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου) Έτους 2018.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιοαποδομήσιμων Υλικών (Αποβλήτων) Έτους 2018
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση αναγκαιότητας διοργάνωσης Σεμιναρίου με τον Αρχαιολόγο – Αρχιτέκτονα κ. Καθηγητή Δρ. Αθανάσιο Νακάση.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Συγκρότησης και Λειτουργίας Δημοτικού Γραφείου Καταναλωτικής Προστασίας Δήμου Διονύσου.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την υλοποίηση του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών και την 1η Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση Φιλοξενίας των Γάλλων μαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau, από την Δευτέρα 7 Μαΐου έως την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στο πλαίσιο Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας Δήμου Διονύσου και Δήμου Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, μεταξύ των Γυμνασίων Αγίου Στεφάνου και Δροσιάς, μετά από την υπογραφή του συμφώνου αδελφοποίησης από τον Δήμο Διονύσου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *