Οι ειδικότητες του ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου

Με έξι ειδικότητες, θα λειτουργήσει, από τον προσεχή Οκτώβριο, το δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου.

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει τους πολίτες ότι το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Αγίου Στεφάνου, έπειτα από συνεργασία με στελέχη του Δήμου, θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2017 τμήματα με  νέες ειδικότητες επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες είναι :

  • Τεχνικός Δασικής Προστασίας
  • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
  • Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος (Αρχιτεκτονική Τοπίου)
  • Τεχνικός Η/Υ
  • Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Για το τρέχον εξάμηνο που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2017, το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου προτίθεται να λειτουργήσει τις παρακάτω ειδικότητες:

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων: Η ειδικότητα αυτή παρέχει τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, σε παιδότοπους και γενικά σε
χώρους όπου υπάρχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα μαθήματα διακρίνονται σε θεωρητικά και εργαστηριακά, ενώ η μαθητεία και η πρακτική άσκηση που γίνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς αποτελεί έναν ιδανικό τρόπο διασύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας: Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων και απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

Τεχνικός Δασικής Προστασίας: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να στελεχώσει υπηρεσίες που ασχολούνται με την πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών όπως η Πυροσβεστική και η Δασική Υπηρεσία. Επίσης, η Θηροφυλακή και οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών προσλαμβάνουν ως εξειδικευμένο προσωπικό τους αποφοίτους της συγκεκριμένης εξειδίκευσης.

Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος (Αρχιτεκτονική Τοπίου): Η ειδικότητα αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους αποφοίτους της, να ασχοληθούν με τη διακόσμηση χώρων αναψυχής και την αρχιτεκτονική τοπίου, το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση κήπων και θερμοκηπίων, αλλά και γενικότερα με την αγροτική παραγωγή.

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων: Σε μια χώρα με μοναδική και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά ο φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων φροντίζει καθημερινά να φυλάσσει, να φροντίζει και να αναδεικνύει τους θησαυρούς των μουσείων, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Τεχνικός Η/Υ: Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής ικανοί να εργάζονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στην: α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού –
δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες, β) συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, στη ρύθμιση – συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια, γ) πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών), δ) εγκατάσταση, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες, διαχείριση και συντήρηση δικτύων.

Ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Διονύσης Ζαμάνης δήλωσε σχετικά:  «Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας του Δήμου  με το Δ.ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου υποστηρίζουμε τη λειτουργία  των τμημάτων του με νέες ειδικότητες,  αρκετές από τις οποίες προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση και γνωστικό αντικείμενο σχετικό και με τη φυσιογνωμία του Δήμου μας. Στόχος μας είναι να ενισχυθεί ο υποστηρικτικός ρόλος του Δήμου στην τοπική αγορά εργασίας με γνώμονα τη σταδιακή,  περαιτέρω, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής μας».

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αγίου Στεφάνου στεγάζεται στη Λεωφόρο ΔροσιάςΣταμάτας 25 Α (πρώην εκπαιδευτήρια Καργάκου – πλησίον πλατείας Δροσιάς) και προσφέρει δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, αλλά και σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα, ενώ στο πέμπτο εξάμηνο υλοποιείται η πρακτική άσκηση, η οποία όμως μπορεί να αρχίσει και να ολοκληρωθεί και κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους φοίτησης. Υπό προϋποθέσεις υπάρχει η δυνατότητα απευθείας κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, καθώς και η αναγνώριση και η απαλλαγή από την παρακολούθηση μαθημάτων που οι καταρτιζόμενοι έχουν παρακολουθήσει σε προηγούμενους κύκλους σπουδών.

Απάντηση

Verified by MonsterInsights