Συνεδριάζει την Δευτέρα η ΕΣΤΙΑ

Με οκτώ θέματα, στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Δευτέρα (29/1) στις 12.00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλίο του ΝΠ «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός πρακτικογράφου έτους 2018

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση τακτικού μέλους του ΔΣ του ΝΠ

ΘΕΜΑ 3ο : Ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του ΝΠ « Η ΕΣΤΙΑ »οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 4ο : Απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή παγίας προκαταβολής 2017

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τους διαγωνισμούς έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» βάσει του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2018 του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» βάσει του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων Διαγωνισμών 2018 του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» βάσει του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» βάσει του Ν. 4412/2016

Απάντηση

Verified by MonsterInsights