Την Πέμπτη, συνεδριαζει το Δημοτικό Συμβούλιο, με είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη

Την Πέμπτη συνεδριάζει, το  Δημοτικό Συμβούλιο στις 6.30. Είκοσι θέματα, περιέχει η Ημερήσια Διάταξη. Θέματα που δεσπόζουν είναι η τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Γηροκομείου στη Δροσιά και η προμήθεια νέου κλαδοφάγου κόστους 450.000 ευρώ:

 Τα θέματα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 138/2017 Α.Δ.Σ ως προς την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της αμοιβής για την έκτακτη μουσικό στις συναυλίες της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για αναβιώσεις εθίμων στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης και Κρυονερίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της αριθ. 207/2016 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ιδρύματος με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ και κωδικοποίησή της σε ενιαίο κείμενο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Α  τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 6ο: Συνέχιση εκκαθάρισης των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Διονύσου, έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) παροχής υπηρεσιών «ορκωτού ελεγκτή – εκκαθαριστή και λογιστών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης», έγκριση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και ορισμός εκκαθαριστών.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για συμψηφισμό πιστωτικού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» με τυχόν οφειλές του Δήμου.

ΘΕΜΑ 8ο: Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου»

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Διενέργειας( Αναγκαιότητας) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 12ο: Aναδιοργάνωση και επαναλειτουργία του δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης δημοτών στον Δήμο Διονύσου.

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση ρ.σ στο Ο.T 14 στη ΔΚ Σταμάτας.

ΘΕΜΑ 14ο: Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών για αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας της ΔΚ Αγίου Στεφάνου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Μηχανήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πρασίνου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» (αρ.πρωτ. 13235/08-05- 2017).

ΘΕΜΑ 17ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (αρ.πρωτ. 14558/18-5- 2017).

ΘΕΜΑ 18ο: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παροχής Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης καθώς και Ενημέρωσης & Αναβάθμιση Λογισμικού Εξοπλισμού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ 20ό: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 17-05-2017.

Απάντηση

Verified by MonsterInsights