Τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων, στο ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ Ανοίξεως

Τρίμερο εορταστικών εκδηλώσεων, φιλανθρωπικού χαρακτήρα διοργανώνουν, ο ΡΟ Διονύσου και ο ΡΟ Κηφισιάς , στον χώρο της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ Ανοίξεως( Πανελλήνια Ένωση Γονέων και κηδεμόνων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων.

Be the first to comment

Απάντηση